روز زمین

03 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما از کیسه‌های پلاستکی استفاده می‌کنید؟ برای کاهش آلودگی پلاستیک چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟