روز وکیل در ایران

07 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما تجربه مراجعه به وکیل را داشته‌اید؟ چقدر داشتن وکیل را ضروری می‌دانید؟ اگر وکیل هستید، از مشکلات و معضلات حرفه خود بگویید.