روز صلیب سرخ جهانی

18 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هشتم ماه مه برابر با 18 اردیبهشت صدوپنجاهمین سالروز بنیانگذاری صلیب سرخ جهانی و نودمین سالروز شاخه ایرانی آن است که تا پیش از انقلاب به نام جمعیت شیروخورشید سرخ نامیده می شد و دو سال پس از انقلاب به «هلال احمر جمهوری اسلامی» تغییر نام یافت. گزارش از بهمن سقايی.