روز عشاق ولنتاين

26 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما روز عشاق را برگزار می کنید؟ به نظر شما چنین روزی چگونه باید برگزار شود؟ آیا منع برگزاری این روز از سوی دولت تاثیری داشته است؟