روز پزشک در ایران

03 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پزشکی شغلی پر زحمت و حساس است. در سال های پس از انقلاب تقاضا برای این شغل با افزایش تعداد دانشگاه های کشور رو به افزایش گذاشت، این در حالی است که هنوز حتی برخی شهرهای بزرگ با بحران کمبود پزشک مواجه هستند، چرا پزشکان برای کار به مناطق دور افتاده نمی روند؟