روز کوروش

08 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دلیل مخالفت جمهوری اسلامی با برگزاری روز کوروش چیست؟ اگر برای هفتم آبان به پاسارگاد رفته بودید یا در محل سکونت شما مراسمی به این مناسبت برگزار شد از مشاهدات خود بگویید.