روز کوروش

08 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دلیل مخالفت جمهوری اسلامی با برگزاری روز کوروش چیست؟ اگر برای هفتم آبان به پاسارگاد رفته بودید یا در محل سکونت شما مراسمی به این مناسبت برگزار شد از مشاهدات خود بگویید.