روز کارگر در فضای سرپوشیده جنوب تهران

11 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت کشور ایران به در خواست مجوز راهپیمایی روز کارگر پاسخی نداد. مراسم روز کارگر برای ششمین سال متوالی در فضای سرپوشیده برگزار شد. دبیر کل خانه کارگر، مهار تورم و افزایش مزد را مهم ترین خواسته کارگران عنوان کرد. گزارش از وفا آذربهاری.