روز جهانى زن

18 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۸ مارس روز جهانی زن است. به نظر شما وضعیت زنان در ایران در سالهای اخیر چقدر بهبود یافته است؟