روز جهانى زن

18 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما به عنوان یک زن با چه موانعی برای پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی روبرو هستید؟ آیا شما برای کار برابر کارمزد و حقوقی برابر مردان دریافت می کنید؟ چرا؟ آیا شما فقط به دلیل زن بودن مورد خشونت اجتماعی قرار گرفته اید؟