روز جهانی زن

18 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بمناسبت هشت مارس، مراسم روز جهانی زن، در سراسر جهان برگزار و از نقش و جایگاه زنان و تلاش آنها برای دستیابی به حقوق برابر قدردانی شد. سازمان ملل متحد، برگزاری این روز را، موقعیت مناسبی برای ارزیابی و مقایسه پیشرفت زنان در کشورهای مختلف دانست و گفت، بهبود وضعیت زنان، حاصل شجاعت و پایداری شگفت انگیز ِ عادی ترین زنان در جامعه است. گزارش از شیده رضایی.