روز جهانى زمين

03 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هر سال روز سوم اردیبهشت مردم جهان روز زمین را جشن می گیرند. شما در روز زمین چه می کنید؟ شما روز زمین را چگونه گرامی می دارید؟