روز جهانی زبان مادری

02 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا با تدریس زبان مادری و تحصیل به زبان مادری در مدارس و دانشگاه‌های ایران موافقید؟ شما تا چه اندازه از زبان مادری خود در مکالمات روزمره استفاده می‌کنید و چه نقشی در زندگی و روابط شما دارد؟