روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و پیشرفت

07 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به پیشنهاد یونسکو پاسدار میراث فرهنگی جهان 21 ماه مه برابر با 31 اردیبهشت روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و پیشرفت اعلام شده است. در این روز چند فرهنگی همچون عاملی برای پیشرفت جوامع بشری مطرح و پاس داشته می شود. اقوام مهاجر از سراسر جهان به آمریکا آمدند تا فرصت بروز توانایی استعدادهای خود را بیابند. این اقوام فرهنگ و سنت های خود را نیز با خود به همراه آوردند. نشانه ها و نمادهای اسطوره ای و قومی بکارگرفته شده در کسب و کار این خرده فرهنگها درونمایه گزارش پروانه هدایت است.