روز جهانی تنوع فرهنگی

01 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا در ایران تنوع فرهنگی به رسمیت شناخته می‌شود؟ آیا شما از آزادی زندگی به فرهنگ و سبکی که دوست دارید، برخوردارید؟