روز جهانی سینما

08 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از یکصد سال قبل، برادران لومیر نخستین فیلم های خود را را در بلوار کاپوسی شهر پاریس به نمایش عموم گذاشتند وبدین ترتیب هنر سینما خلق شد. گزارش از شپول عباسی.