روز جهانی شعر و یادی از چند شاعر

24 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به مناسبت روز جهانی شعر از شاعرانی یاد کردیم که هر کدام مفاهیمی تازه را وارد شعر کردند؛ از امیلی دیکنسون تا لئونارد کوهن که بیشتر با ترانه هایش آشنا هستیم.