روز جهانی شعر و چهره هايی كه با شعر ماندگار شدند

04 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سزاريو اوورا كسی كه با شعر زبان مادری را حفظ كرد، كشف رمانی از والت ويتمن و شاعری كه از جنگ در زادگاهش می نويسد.