روز جهانى شادى

28 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۳ سال پیش سازمان ملل روز بیستم مارس، اول فروردین را «روز جهانی شادی» اعلام کرد. سازمان ملل می گوید: جستجوی شادی، یك هدف اساسی بشری است. آیا به نظر شما تخصیص یک روز به شادی کمکی به اشاعه شادی می کند؟ برای اشاعه شادی چه باید کرد؟