روز جهانی سالمندان

09 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز روز جهانی سالمندان است. با افزایش سالمندان ایران، جامعه چه تدارکی دیده و چه امکاناتی برای آنها فراهم شده است؟ آیا امروز سالمندان احترام گذشته را دارند؟ اگر نه، چرا؟