روز جهانی سالمندان

09 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اول اکتبر برابر با دهم مهر ماه روز جهانی سالمندان است. مهمترین دغدغه سالمندان چیست؟ چه فعالیتهایی برای سالمندان مناسب است؟ آیا سالمندی به معنی خانه نشینی است؟