روز جهانی رقص

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انیستیتوی بین المللی تئاتر، وابسته به سازمان یونسکو از سال ۱۹۸۲روز ۲۹ آوریل را روزجهانی رقص اعلام کرده است.کارشناسان تاکید می کنند رقص بازتاب دهنده روح جمعی میان ملت هاست.ایران به لحاظ تنوع قومی از رقص های محلی زیادی برخوردار است،اما از انقلاب ۵۷ به دلیل مخالفتهای مختلف هنر رقص زیرزمینی شده است.