روز جهانی رقص

10 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۲۹ آوریل روز جهانی رقص است. جایگاه رقص در فرهنگ جوامع نشان از جایگاه موازین آزادی در آنها است. شما رابطه رقص و شادی را در فرهنگ خود چگونه ارزیابی می کنید؟