روز جهانی رقص

10 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رقص رویا در موزه ملی پورتره اسمیتسونین داستان هنرمندان موسیقی، طراحان رقص و مدیران اجرائی کنسرتها را بازگو میکند: آنهایی که گوناگونی و پویایی فرهنگ آمریکا را در رقص به سبکهای مختلف به تصویر کشیده اند.