روز جهانی قلب و پژوهش های امیدوارکننده

13 مهر 1391
بشنوید
روز جهانی قلب و پژوهش های امیدوارکننده
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز جهانی قلب همین چند روز پیش بود. گزارش پیش رو در مورد بیماری های قلبی، اهمیت و راه های پیشگیری از آن است. بعد از گزارش گفتگو با دکتر شیده رضایی درباره تازه های پزشکی پیرامون بیماری های قلبی.