روز جهانی نفی اعدام، ده زندانی در آستانه اعدام

19 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هم زمان با روز جهانی نفی اعدام در جهان، گروههای مدافع حقوق بشر به گسترش تعداد اعدامها در ایران اعتراض کرده اند. دبیرکل سازمان ملل چندی پیش خواستار تعلیق مجازات اعدام در ایران شده بود. بنا بر گزارش هرانا، در اين روز ده زندانی زندان قزل حصار برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند. از مهرماه سال پیش تاکنون 488 نفر در ایران اعدام شده اند. گزارش از کوروش صحتی.