روز جهانی معلولان

12 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افکار عمومی مردم جهان در پنجاه سال گذشته نسبت به معلولان تغییر کرده است، و امروز دیگر سخنان ناشی از عدم آگاهی و سوء تفاهم در مورد معلولان جایی در فرهنگ مردم ندارد. آیا شما در جامعه خودتان با معلولان ارتباطی دارید؟ آیا شما دوست،همکار یا عضو خانواده معلول دارید؟با ما از تجربیات خود با معلولان بگویید