روز جهاني محيط زيست

15 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از سال ۱۹۷۲ کشورهای جهان برای جدی گرفتن هشدار کارشناسان روز پنجم ماه ژوئن را روز جهانی محیط زیست اعلام کرده اند. آیا دخالت نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل می تواند راهشگای معضل تخریب محیط زیست باشد؟ به نظر شما چرا انسان قرن بیست و یک هنوز عمق فاجعه زیست محیطی را درک نکرده است؟