روز جهانی محیط زیست

15 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهمترین دلیل افت ایران در رتبه بندی جهانی شاخص‌های زیست محیطی چیست؟ آیا امیدی به نجات محیط زیست ایران وجود دارد؟