روز جهانی محیط زیست

15 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مهمترین دلیل افت ایران در رتبه بندی جهانی شاخص‌های زیست محیطی چیست؟ آیا امیدی به نجات محیط زیست ایران وجود دارد؟