روز جهانى مبارزه بدون خشونت

10 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مبارزه غیر خشونت آمیز و نافرمانی مدنی در بسیاری از کشورها از هند تا آمریکا و ایران در سال ۱۳۵۷ نتایج چشم گیری داشته است. شما درباره نافرمانی مدنی چه فکر می کنید؟ به نظر شما نافرمانى مدنى در ايران در چه زمينه هايى شدنى است؟