روز جهانی مبارزه با سرطان

15 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

چهارم فوریه روز جهانی مبارزه با سرطان اعلام شده است. در این روز کشورها و نهاد های بهداشتی در جهان آخرین دستاوردها را در این زمینه با یکدیگر مبادله می کنند.