روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

06 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر چیست؟ آیا با برخوردهای تنبیهی مانند زندان و مجازات اعدام توانسته در کنترل اعتیاد موفق باشد؟