روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

20 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سيامک دهقانپور مجری برنامه افق از شبکه خبر ی فارسی صدای آمريکا با منيره عليزاده نورانی، مادر سعيد صديقی، زندانی محکوم به اعدام، پيرامون پرونده فرزندش گفتگو کرد.