روز جهانی مبارزه با ایدز

11 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چگونه سیاست گذاری های دولتی می تواند باعث افزایش بیماری های جنسی از جمله ایدز شود؟ چرا گفتگوی علنی با نوجوانان و جوانان درباره مسائل جنسی هنوز تابوست؟ آیا زبان علمی مناسبی برای طرح مسائل جنسی برای نوجوانان در ایران وجود دارد؟