روز جهانی مالاریا

07 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت؛ هرسال در 25 ام ماه آوریل، یا روز جهانی مالاریا، به بازنگری فعالیت های کنترل و ریشه کنی مالاریا می پردازد. به رغم پیشرفت های شایان توجه ِجامعه پزشکی در مبارزه با این بیماری، هنوز سالیانه قریب 600 هزار نفر از نیش پشه عامل این بیماری جان خود را از دست می دهند.