روز جهانی كتاب، يادی از خالق دون كيشوت و معرفی شاهنامه برای كودكان

01 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يادی از سروانتس، باله دون كيشوت، ديدار از خانه شكسپير و معرفی پروژه شاهنامه برای كودكان از ارسيا روزگار