روز جهانی كتاب كودک، جوايز ادبيات كودک و جايزه ای برای ايران

20 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برنده های جايزه معتبر هانس كريستين اندرسون، برنده جايزه گران قيمت آستريد ليندگرن، جايزه ای برای ايران و نمايشگاه كتاب كودک بولونيا در ايتاليا.