روز جهانى جوانان

22 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما به عنوان جوان چه انتظاراتی از جامعه دارید؟ چگونه انتظارات جامعه را برآورده می کنید؟ عوامل بیکاری جوانان چیست؟ تاثیر بیکاری بر نسل جوان چیست؟ چگونه می توان جوانان را از فقر نجات داد؟