روز جهانی حقوق مولف

04 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان فرهنگی یونسکو برای حفاظت از حقوق مادی و معنوی آفرینندگان آثار فرهنگی، نه تنها قانون «کپی رایت» یا «حقوق مولف» را در کنفرانس برن به تصویب رسانده است، بلکه 23 آوریل را بعنوان روز جهانی حقوق مولف تعیین نموده تا بر حقوق خالقان آثار معنوی تاکید کرده باشد. گرچه بیشتر کشورهای جهان به این حقوق گردن نهاده و آن پیمان را امضا کرده اند ایران به دلایل گوناگون هنوز به این پیمان نپیوسته است. گزارش از بهمن سقایی.