روز جهانى حقوق بشر

19 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طبق ماده دوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، همه انسانها بی هیچ تمایزی اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، ثروت، محل تولد یا زندگی، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای هستند به ما بگویید به نظر شما چقدر از مفاد این ماده در ایران اجرا می شود؟