روز جهانی حقوق بشر

19 آذر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شصت و پنج سال پیش در نوزدهم آذرماه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سی ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. امضا کنندگان اعلامیه آن را آرمان مشترک همه ملتها نامیدند. حقوق بنیادین بشر در اين اعلامیه مورد تاکید قرار گرفته است و همه امضا کنندگان ملزم به رعایت مفاد آن هستند. با این حال هنوز حقوق بشر در نقاط مختلف جهان و به شکلهای مختلف نقض می شود. گزارش از کوروش صحتی.