روز جهانی حفاظت از حیات وحش

13 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ‫‏ملل متحد در سال ۲۰۱۳ روز سوم مارس را روز جهانی ‫‏حفاظت از ‫‏حیات ‫‏وحش اعلام کرد. گفته می شود بیش از ۱۱۰۰ نوع گونه جانوری در ایران وجود داشته است. در سال های اخیر برخی از این گونه ها منقرض شده اند. به نظر شما چرا حفاظت از ‏محیط ‫‏زیست در ایران جدی گرفته نمی شود؟