روز جهانى غذا و روز جهانى مبارزه با فقر

24 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۱۶ و ۱۷ اکتبر روزهای جهانی غذا و مبارزه با فقر است. به نظر شما چگونه می توان با فقر، گرسنگی و سوء تغذیه مبارزه کرد؟