روز جهانی بهداشت

18 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز هفتم آوریل روز جهانی بهداشت نام گذاری شده است. سازمان ملل سال ۲۰۱۵ را سال "سلامت مواد خوراکی از مرزعه تا سفره" نامگذاری کرده است، تا اهمیت فرایند سلامت غذایی مورد توجه قرار گیرد. آیا شما از امنیت غذایی در ایران راضی هستید؟ و به نظر شما سازمان های ناظر و نهادهای مسئول به وظیفه خود عمل می کنند؟