روز جهانی بدون دخانیات

11 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصرف سیگار در سال های اخیر به شدت رشد کرده اما در کنار آن تحقیقات پزشکی هم نشان می دهد که بیماری های ناشی از مصرف دخانیات رشد کرده است. چگونه می توان سیگار را ترک کرد؟ و آیا به جمله "کشیدن سیگار به دلایل عصبی" اعتقاد دارید؟ آیا والدینی که سیگار می کشند الگوی مناسبی برای فرزندان خود تلقی می شوند