روز جهانی آزادی مطبوعات

14 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. سازمان یونسکو می گوید دولت ها موظف به تامین آزادی مطبوعات هستند. ایران یکی از کشورهایی است که زندان روزنامه نگاران نامیده می شود. دهها روزنامه نگار از جمله جیسون رضاییان در ایران زندانی هستند. به نظر شما چرا حکومت ایران روزنامه نگاران را دشمن قلمداد می کند؟