روز جهانی آب، منابع محدود و اسراف شهروندان

02 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما از کسانی هستید که در آب اسراف می کنید؟ چرا ایرانی ها در آب اسراف می کنند؟ به نظر شما چگونه می توان از اسراف آب در ایران جلوگیری کرد؟