روز دوم مذاکرات اتمی ایران با قدرت های جهانی

24 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مذاکرات هسته ای ایران با ۶ قدرت جهانی روز چهارشنبه با بحث درباره پیشنهادات مختلف برای حل پرونده ده ساله اتمی ایران در ژنو پیگیری می شود.