روز دانشجو

16 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما مهمترين مطالبات دانشجويان چيست؟ آیا شما در دوران دانشجویی خود فعالیتهای اجتماعی و سیاسی هم داشتید؟ چرا تعداد فعالان اجتماعی در میان دانشجویان دختر متناسب با تعداد آنها در دانشگاههای ایران نیست؟ انتظارات شما از فرزندان دانشجویتان چیست؟