روز بزرگداشت کوروش

08 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل مخالفت جمهوری اسلامی با کوروش و برگزاری مراسم هفتم آبان ماه در پاسارگاد چیست؟ به نظر شما جلوگیری از حضور مردم در پاسارگاد بیانگر ضعف حکومت است یا قدرت آن؟