روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان

05 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما لایه های مختلف خشونت علیه زنان در ایران کدام است؟ خشونت های قانونی علیه زنان در ایران کدام است؟ کدام قوانین را می توان جزو خشونت های قانونی دانست؟